Informacje

Inspektor d/s komunalnych załatwia sprawy z zakresu:

 

  • dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych,
  • opinie lokalizacji urządzeń nie związanych bezpośrednio z działalnością drogi,
  • decyzje ustalające opłaty za zajęcie i pozostawienie urządzenia w pasie drogi,
  • zgody na lokalizacje zjazdów gospodarczych i instalacji
  • utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Żarnów w zakresie:

-  kontroli posesji dotyczącej ładu i porządku

-  pomoc w kontaktach z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenia

-  wydawanie zezwoleń podmiotom na prowadzenie działalności na terenie gminy

 

  • ochrony środowiska w zakresie:

-  utrzymania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, ujęć wody i sieci wodociągowej

-  zbiórki unieszkodliwiania i transportu odpadów z terenu gminnego i posesji

-   wydawania decyzji środowiskowych

 

  • rozliczania zużycia paliwa na pojazdy gminne
Informacja wytworzona przez dnia 12.10.2011
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 12.10.2011. Odsłon 1096, Wersja 1drukuj
 
Początek strony