2013 rok

Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową


Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Oświadczenie

  1.

 Anna Marzena Ślęzak

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie - pełniąca obowiązki kierownika

  21.01.2013

  Anna Marzena Ślęzak
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie - pełniąca obowiązki kierownika  29.04.2013
  Anna Marzena Ślęzak
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie - pełniąca obowiązki kierownika  09.10.2013
2. Małgorzata Pietruszka
Kierownik GOPS w Żarnowie
30.04.2013
3.
Ewa Borończyk
Kierownik GBP w Żarnowie
 19.04.2013
  Ewa Borończyk
Korekta
 07.05.2013
4.
Bogusława Agata Wiaderna
Dyrektor Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie
 29.04.2013
  Bogusława Agata Wiaderna Korekta
 07.05.2013
5.
Maria Domańska
Dyrektor SP w Klewie
 28.04.2013
  Sprostowanie do wyjaśnienia oświadczenia majątkowego z dnia 28.04.2013
 Treść
6.
Maria Grzybowska
Dyrektor SP im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie
 29.04.2013
 7. Marcin Baranowski
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie
 26.10.2013
 
Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 14.11.2013
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 14.11.2013. Odsłon 1128, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony