Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 11/2013 z dnia 05 kwietnia 2013 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Żarnów za 2012 rok.
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2013 Utworzono: 21.08.2013
Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 9/2013 z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarnów za 2012 r., sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów za 2012 r., sprawozdania o przebiegu wykonania planu fina
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2013 Utworzono: 21.08.2013
Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 56/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarnów oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów za I półrocze 2012 r., i informacji o przebiegu wykonania planu finansow
więcej...
Aktualizacja: 06.09.2012 Utworzono: 06.09.2012

aktualne... Początek strony