Obowiązujące na 2016

Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.

Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała Nr XXVIII/226/2013 Rady Gminy Żarnów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie : zatwierdzenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie : w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2015 roku ulg w kwocie przewyższającej 500 złotych.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2015 roku ulg w kwocie przewyższającej 500 złotych (poprawione).

 

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DOC
  PDF
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
DOC
  PDF
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
DOC
  PDF
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1
DOC   PDF
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1
DOC   PDF
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO
DOC
  PDF

 

 

Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 08.01.2016
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 25.04.2016. Odsłon 1174, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony