Informacje ogólne

Gminne Centrum Informacji
Gmina Żarnów
ul. Opoczyńska 5, tel.: 044 7577007
strona internetowa: www.zarnow.infocentrum.com.pl
e-mail: gcizarnow@o2.plJest jednostką budżetową Urzędu Gminy Żarnów. Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Gminne Centrum Informacji w Żarnowie świadczy usługi od 15.12 2004r. przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 16:00.

GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

W CCI można skorzystać z:
- usług biurowych,
- skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
- sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
- pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
- wyszukiwania partnerów handlowych,
- promocji usług agroturystycznych,
- zasobów informacji sieci Internet,
- kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
- działalności reklamowo,
- informacyjnej,
- skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
- pomocy przy poszukiwaniu pracy.

Adresaci usług:
Mieszkańcy gminy Żarnów, powiatu opoczyńskiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

 

W GCI można uzyskać informacje o:
1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
2. Funduszach Przedakcesyjnych,
3. Polityce Strukturalnej UE,
4. Raportach Spójności,
5. Programach bilateralnych,
6. Programach Wspólnotowych,
7. Ułatwienia podatkowych,
8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
10. Prawie Pracy UE,
11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa mazowieckiego,
14. Legalnej pracy w państwach UE,
15. Przyszłości Polski w UE

Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 27.05.2008
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 27.05.2008. Odsłon 2903, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony