Obowiązujące na 2018

Uchwała Nr XXXII/257/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok

Uchwała Nr XXXII/255/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Uchwała Nr XXXII/258/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie : zatwierdzenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr XXXII/256/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie : w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2017 roku ulg w kwocie przewyższającej 500 złotych.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DOC    PDF
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DOC    PDF
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DOC    PDF
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1 DOC   PDF
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 DOC   PDF
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO DOC    PDF
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 17.01.2018
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 17.01.2018. Odsłon 424, Wersja 1drukuj
 
Początek strony