Uchwały 2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXII/251/2017, Z dnia: 26.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/239/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 września 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie
Załączniki:
20171109145929.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 26.10.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 10.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXII/252/2017, Z dnia: 26.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/240/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 września 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Klewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Klewie
Załączniki:
20171109145949.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 26.10.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 10.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXII/253/2017, Z dnia: 26.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości położonej w obrębie Żarnowa
Załączniki:
20171109150007.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 26.10.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 10.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXII/254/2017, Z dnia: 26.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Załączniki:
20171109150035.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 26.10.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 10.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXII/255/2017, Z dnia: 26.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
Załączniki:
20171116125418.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 26.10.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 10.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXII/256/2017, Z dnia: 26.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
Załączniki:
20171109150133.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 26.10.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 10.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXII/257/2017, Z dnia: 26.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
Załączniki:
20171109150204.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 26.10.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 10.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXII/258/2017, Z dnia: 26.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Załączniki:
20171109150224.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 26.10.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 10.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXII/259/2017, Z dnia: 26.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żarnów na lata 2017-2022
Załączniki:
20171109152242.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 26.10.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 10.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/243/2017, Z dnia: 14.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Wierzchowisko
Załączniki:
20170914125032.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 14.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/239/2017, Z dnia: 01.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie
Załączniki:
20170914124436.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 14.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/240/2017, Z dnia: 01.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Klewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Klewie
Załączniki:
20170914124456.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 14.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/241/2017, Z dnia: 01.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 2 stycznia 2017 r. dotyczącej organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Żarnów
Załączniki:
20170914124525.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 14.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/244/2017, Z dnia: 01.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości położonej w obrębie Trojanowice
Załączniki:
XXXI 244.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 26.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/245/2017, Z dnia: 01.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę oraz regulację granic drogi stanowiącej mienie komunalne Gminy oznaczonej nr ewidencyjnym 252 położonej we wsi Straszowa Wola
Załączniki:
XXXI 245.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 26.09.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony