Uchwały 2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXI/243/2017, Z dnia: 14.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Wierzchowisko
Załączniki:
20170914125032.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 14.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/239/2017, Z dnia: 01.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie
Załączniki:
20170914124436.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 14.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/240/2017, Z dnia: 01.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Klewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Klewie
Załączniki:
20170914124456.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 14.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/241/2017, Z dnia: 01.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 2 stycznia 2017 r. dotyczącej organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Żarnów
Załączniki:
20170914124525.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 14.09.2017 , wersja 1
Numer: XXX/225/2017, Z dnia: 29.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarnów za rok 2016
Załączniki:
20170707081320.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 29.06.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 07.07.2017 , wersja 1
Numer: XXX/226/2017, Z dnia: 29.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów
Załączniki:
20170707081339.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 29.06.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 07.07.2017 , wersja 1
Numer: XXX/229/2017, Z dnia: 29.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/202/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż wysokość określona w art.90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty
Załączniki:
20170707081732.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 29.06.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 07.07.2017 , wersja 1
Numer: XXX/230/2017, Z dnia: 29.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żarnów w wysokości wyżej niż wysokość określona w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty
Załączniki:
20170707081748.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 29.06.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 07.07.2017 , wersja 1
Numer: XXX/231/2017, Z dnia: 29.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie
Załączniki:
20170707081808.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 29.06.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 07.07.2017 , wersja 1
Numer: XXX/232/2017, Z dnia: 29.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórkowicach
Załączniki:
20170707081831.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 29.06.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 07.07.2017 , wersja 1
Numer: XXX/233/2017, Z dnia: 29.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości stanowiącej mienie gminne
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 29.06.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 07.07.2017 , wersja 1
Numer: XXX/234/2017, Z dnia: 29.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/131/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żarnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Załączniki:
20170707081918.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 29.06.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 07.07.2017 , wersja 1
Numer: XXX/235/2017, Z dnia: 29.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/154/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żarnów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodów komisji wyborczych
Załączniki:
20170707081940.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 29.06.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 07.07.2017 , wersja 1
Numer: XXX/236/2017, Z dnia: 29.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Żarnów
Załączniki:
20170707082006.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 29.06.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 07.07.2017 , wersja 1
Numer: XXIX/221/2017, Z dnia: 18.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Żarnów
Załączniki:
20170608084111.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 18.05.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 08.06.2017 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony