2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 94/2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki kierownika Domu Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR" w Niemojowicach
Załączniki:
94.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 95/2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie nadania planu finansowego dla Domu Dziennego pobytu "Senior - WIGOR" w Niemojowicach na 2016 rok
Załączniki:
95.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 96/2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Żarnów
Załączniki:
96.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 92/2016, Z dnia: 27.12.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 27.12.2016 r. pn.: "Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Żarnów oraz podległych obiektów i infrastruktury"
Załączniki:
92.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 93/2016, Z dnia: 27.12.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drzew tzw.: "Sprzedaż drzewa" oraz "Sprzedaż drzewa na pniu"
Załączniki:
93.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 91/2016, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
91.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 87/2016, Z dnia: 21.12.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru dostawy mebli w ramach zadania pn.: "Dom dziennego pobytu Senior - WIGOR" w Niemojowicach
Załączniki:
87.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 21.12.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 88/2016, Z dnia: 21.12.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. odbioru dostawy i montażu wykładziny antypoślizgowej w budynku dziennego domu pobytu seniora w ramach zadania pn.: "Dom Dziennego Pobytu Senior - WIGOR" w Niemojowicach
Załączniki:
88.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 21.12.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 89/2016, Z dnia: 21.12.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru wykonania prac remontowych i adaptacyjnych oraz elewacji budynku dziennego pobytu seniora w ramach zadania pn.: "Dom dziennego Pobytu Senior - WIGOR" w Niemojowicach
Załączniki:
89.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 21.12.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 90/2016, Z dnia: 21.12.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru dostawy sprzętu RTV-AGD w ramach zadania pn.: "Dom Dziennego Pobytu Senior-WIGOR" w Niemojowicach
Załączniki:
90.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 21.12.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 86/2016, Z dnia: 20.12.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
86.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 20.12.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 85/2016, Z dnia: 19.12.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru dostawy sprzętu rehabilitacyjnego w ramach zadania pn.: "Dom Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR" w Niemojowicach"
Załączniki:
85a.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 19.12.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 85/2016, Z dnia: 16.12.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 16.12.2016 r. pn.: "Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Żarnów oraz podległych obiektów i infrastruktury".
Załączniki:
85.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 16.12.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 84/2016, Z dnia: 12.12.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
84.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 12.12.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 83/2016, Z dnia: 08.12.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarnów na lata 2017-2026 r.
Załączniki:
83.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 08.12.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony