2018 rok - kwiecień

Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Oświadczenie

1. Małgorzata Pietruszka Kierownik GOPS w Żarnowie Treść
2. Ewa Borończyk Kierownik GBP w Żarnowie Treść
3. Barbara Kantor Dyrektor ZSS w Żarnowie Treść
4. Maria Domańska Dyrektor SP w Klewie Treść
5. Anna Ślęzak Kierownik Domu Dziennego Pobytu Senior-WIGOR w Niemojowicach Treść
 6. Marcin Baranowski Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie Treść
7. Michał Cegieła P.O. Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie Treść
 
Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 02.06.2018
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 02.06.2018. Odsłon 234, Wersja 1drukuj
 
Początek strony