2011 rok

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 0/0, Z dnia: 24.01.2011, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia: „Programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011"

Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 27.01.2011.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 27.01.2011 , wersja 1
Początek strony