Ogłoszenie (wygasły...)

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W ŻARNOWIE
z dnia 29 października 2010 r.

Działając na podstawie § 9 ust.2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie (M.P. Nr 61, poz.641ze zm.),
Gminna Komisja Wyborcza w Żarnowie informuje,
iż w dniu 3 listopada 2010 r., w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Żarnowie ul. Opoczyńska 5, o godz. 1000 - odbędzie się publiczne losowanie kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 1 w Żarnowie, Nr 2 w Chełstach, Nr 3 w Skórkowicach,
Nr 4 w Soczówkach, Nr 5 w Miedznej Murowanej, Nr 6 w Zdyszewicach.

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

(-) Katarzyna Jakubczyk

 

 powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 29.10.2010
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.10.2010. Wygasa 21.11.2010. Odsłon 1900
Wersja : 1 2 
Początek strony