Rozporządzenie (wygasły...)

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 22.09.2010
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 22.09.2010. Wygasa 21.11.2010. Odsłon 1900
Początek strony