Obwieszczenie (wygasły...)

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Żarnowie
z dnia 2 listopada 2010 r.
o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Żarnów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Żarnowie podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Żarnów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
W wyniku przeprowadzonego w dniu 02.11.2010 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:


Numer 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ŻARNÓW
Numer 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NIEZALEŻNI" GMINY ŻARNÓW
Numer 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA ŻARNÓW"
Numer 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARII MORAWSKIEJ "WSPÓLNE DOBRO"
Numer 23 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA GIERCZAKA
Numer 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA BRZOZOWSKIEGO
Numer 25 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY ŻARNÓW

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
/ Katarzyna Małgorzata Jakubczyk /

 powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 02.11.2010
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 02.11.2010. Wygasa 21.11.2010. Odsłon 1900
Początek strony