Inspektor d/s komunalnych załatwia sprawy z zakresu:

   

  dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych, opinie lokalizacji urządzeń nie związanych bezpośrednio z działalnością drogi, decyzje ustalające opłaty za zajęcie i pozostawienie urządzenia w pasie drogi, zgody na lokalizacje zjazdów gospodarczych i instalacji utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Żarnów w zakresie:

  -  kontroli posesji dotyczącej ładu i porządku

  -  pomoc w kontaktach z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenia

  -  wydawanie zezwoleń podmiotom na prowadzenie działalności na terenie gminy

   

  ochrony środowiska w zakresie:

  -  utrzymania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, ujęć wody i sieci wodociągowej

  -  zbiórki unieszkodliwiania i transportu odpadów z terenu gminnego i posesji

  -   wydawania decyzji środowiskowych

   

  rozliczania zużycia paliwa na pojazdy gminne

  ilość wyświetleń: 7
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr