Lista wszystkich artykułów z kategorii: Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

31 Lipiec 2020
Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Paszkowice nr ew. dz. 19, 100...

Informacja na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP

29 Lipiec 2020
Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz kosiarką bijakową do utrzymania rowów...

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

27 Lipiec 2020
Przebudowa drogi gminnej Marcinków – Myślibórz – Ruszenice Nr 107355E...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

23 Lipiec 2020
"Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Paszkowice - Kolonia"...

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

21 Lipiec 2020
"Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz kosiarką bijakową do utrzymania rowów"...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

20 Lipiec 2020
"Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów"...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

17 Lipiec 2020
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego :Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów"...

Informacja na podstwie art. 86 ust.5 ustawy PZP

17 Lipiec 2020
"Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów"...

Informacja na podstwie art. 86 ust.5 ustawy PZP

10 Lipiec 2020
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Paszkowice - Kolonia...

Informacja na podstwie art. 86 ust.5 ustawy PZP

07 Lipiec 2020
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dostawa paliw dla pojazdów i urządzeń Gminy Żarnów

01 Lipiec 2020
Dostawa paliw dla pojazdów i urządzeń Gminy Żarnów...

Informacja na podstwie art. 86 ust.5 ustawy PZP

30 Czerwiec 2020
Dostawa paliw dla pojazdów i urządzeń Gminy Żarnów...