Obwieszczenie

20 Grudzień 2017
budowa budynku obsługi turystycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1438/1 położona w miejscowości

Obwieszczenie

07 Listopad 2017

Obwieszczenie

12 Grudzień 2017
inwestycja celu publicznego obiektu infrastruktury technicznej polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej średniego 15kV i niskiego napięcia 0,4kV oraz stacji transformatorowej 15/04kV

Obwieszczenie

22 Grudzień 2017
zagospodarowanie brzegu zalewu Miedzna Murowana na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1438/1, 389, 551, 364 położone w miejscowości Miedzna

OBWIESZCZENIE

29 Grudzień 2017
budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej operatora T-MOBILE POLSKA S.A. WPI_ZARNOW_ZDYSZEWICE8 26176 88346 na działce oznaczona w ewidencji gruntów nr 322

Obwieszczenie

17 Styczeń 2018
budowa sieci elektroenergetycznej średniego 15kV i niskiego napięcia 0,4kV oraz stacji transformatorowej 15/04kV na działkach nr ew. 537/2, 550/1, 624

Obwieszczenie o decyzji kończącej

24 Styczeń 2018
budowa budynku obsługi turystycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1438/1 położona w miejscowości

Obwieszczenie o przygotowaniu projektu decyzji

29 Styczeń 2018
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PLAY nr OPC4401E wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce oznaczona w ewidencji gruntów

Obwieszczenie o odmownej decyzji kończącej - budowa stacji bazowej - Żarnów

06 Marzec 2018
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PLAY nr OPC4401E wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce oznaczona w ewidencji gruntów

Obwieszczenie o decyzji kończącej - zagospodarowaniu brzegu zalewu w Miedznej Murowanej

07 Marzec 2018
zagospodarowanie brzegu zalewu w Miedznej Murowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1438/1, 389, 551, 364 położone w miejscowości

Obwieszczenie o decyzji kończącej - budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej w Zdyszewicach

16 Marzec 2018
budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej operatora T-MOBILE POLSKA S.A. WPI_ZARNOW_ZDYSZEWICE8 26176 88346 na działce oznaczona w ewidencji gruntów nr 322

Obwieszczenie o przygotowaniu projektu decyzji - budowa i przebudowa sieci wodociągowej Straszowa Wo

27 Marzec 2018
budowa i przebudowa sieci wodociągowej z rur PE lub PVC na działkach oznaczone w ewidencji gruntów nr 290/8, 290/6, 280/2