Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r.

   

       PAŃSTWOWA
  KOMISJA WYBORCZA

    ZPOW-903-10/14

   

  Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami
  wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
  które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

  1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 5 maja 2014 r.

  2. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 15 maja 2014 r.

  3. Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 23 maja 2014 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 25 maja 2014 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

  4. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 12 maja 2014 r.

  5. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille’a upływa w dniu12 maja 2014 r.

  Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane w godzinach pracy urzędu gminy.

   

  Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: (-) Stefan J. Jaworski

  Załączniki


  ilość wyświetleń: 54
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr