Gospodarka nieruchomościami, rolnictwo, leśnictwo
             Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości     PDF   Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości     PDF   Wniosek o nadanie numeru porządkowego na budynek     PDF   Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów DOC   PDF             Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
          Karta informacyjna przedsięwzięcia DOC       Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach DOC                 Oświata         Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) DOC   PDF   Wniosek o wydanie zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium socjalnego DOC   PDF   Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym DOC                 Radni Gminy Żarnów         Oświadczenie Majątkowe     PDF  

   

   


  ilość wyświetleń: 25
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2011-05-05 10:01:39 Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-05-05 10:01:39 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr