0

27 Styczeń 2011
w sprawie przyjęcia: „Programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

0

27 Styczeń 2011
w sprawie przyjęcia: „Programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.