Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

  Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - 2009

  Uchwała II/89/2011 w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żarnów o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy

  Uchwała II/88/2010 w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Żarnów z wykonania budżetu za 2009

  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnów za 2009 rok

  Sprawozdanie Rb-NDS

  Sprawozdanie Rb-Z

  Zał 1 - Wykonanie planu dochodów za 2009 rok

  Zał 2 - Wykonanie planu wydatków za 2009 rok

  Zał 3 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów

  Zał 4 - Informacja o stanie zobowiązań Gminy

  Zał5 - Wykonanie planu nakładów na inwestycje realizowane

  Zał 6 - Wykonanie planu przychodów i wydatków

  Zał 7 - Wykonanie planu dotacji udzielonych z Budżetu Gminy Żarnów dla stowarzyszeń

  Zał 8 - Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

  Zał 9 - Wykonanie planu dochodów - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami

  Zał 10 - Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami

  Zał 11 - Wykonanie planu dochodów i wydatków - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

  Zał 12 - Wykonanie planu wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

   


  ilość wyświetleń: 89
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2010-04-22 13:58:12 Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2010-04-22 13:58:12 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr