Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnów za 2006 rok

   

  Załącznik nr 1 - Wykonania planu dochodów za 2006 rok

  Załącznik nr 2 - Wykonanie planu wydatków za 2006 rok

  Załącznik nr 3 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetu za 2006 rok

  Załącznik nr 4 - Informacja o stanie zobowiązań gminy

  Załącznik nr 5 - Wykonanie planu nakładów na inwestycje realizowane w 2006 roku

  Załącznik nr 6 - Wykonanie planu przychodów i wydatków w 2006 roku

  Załącznik nr 7 - Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żarnów dla stowarzyszeń za 2006 rok

  Załącznik nr 8 - Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Żarnów na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego za 2006 rok

  Załącznik nr 9 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2006 rok

  Załącznik nr 10 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2006 rok

  Załącznik nr 11 - Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2006 rok

  Załącznik nr 12 - Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2006 rok


  ilość wyświetleń: 153
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2007-05-14 10:12:09 Iwona Korecka
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2007-05-14 10:12:09 przez Iwona Korecka
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr