117

20 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Żarnowie.

116

20 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i Urzędu gminy Żarnów.

115

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie: zmian zarządzenia Nr 79/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od

114

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie: ustalenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

113

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Żarnowie

112

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2017-2026.

111

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

110

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru wykonania prac renowacyjnych studni głębinowej nr 3 w miejscowości Afryka, gmina Żarnów mających

109

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru dostawy wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach na terenie Gminy Żarnów.

108

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków – Chełsty –Grębenice”

107

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

107

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.