Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2019

Uchwała Nr XIV/82/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 października 2019 r.

29 Październik 2019
W sprawie udzielenia Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Mikołaja w Żarnowie dotacji na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej sklepienia oraz odwodnienia przy...

Uchwała Nr XIV/81/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 października 2019 r.

29 Październik 2019
W sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej...

Uchwała Nr XIV/80/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 października 2019 r.

29 Październik 2019
W sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej...

Uchwała Nr XIV/79/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 października 2019 r.

29 Październik 2019
W sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych...

Uchwała Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 października 2019 r.

29 Październik 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2019 r....

Uchwała Nr XIV/77/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 października 2019 r.

29 Październik 2019
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2019 - 2024...

Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 września 2019 r.

30 Wrzesień 2019
W sprawie nabycia do zasobów Gminy Żarnów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa...

Uchwała Nr XIII/73/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 września 2019 r.

30 Wrzesień 2019
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2019 - 2024...

Uchwała Nr XIII/74/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 września 2019 r.

30 Wrzesień 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2019 r....

Uchwała Nr XIII/75/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 września 2019 r.

30 Wrzesień 2019
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

Uchwała Nr XII/66/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 23 sierpnia 2019 r.

23 Sierpień 2019
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Sielec....

Uchwała Nr XII/67/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 23 sierpnia 2019 r.

23 Sierpień 2019
W sprawie nioodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żarnów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa....