89

31 Sierpień 2019
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2008 r.

94

31 Sierpień 2019
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy.

93

31 Sierpień 2019
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2008 rok.

97

31 Sierpień 2019
w sprawie: udzielenie pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1504E w m. Skórkowice

96

31 Sierpień 2019
w sprawie: podjęcia inicjatywy uruchomienia przedszkola samorządowego

95

31 Sierpień 2019
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2008 r.

63

31 Sierpień 2019
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2007 r.

64

31 Sierpień 2019
w sprawie: uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Białaczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

65

31 Sierpień 2019
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

66

31 Sierpień 2019
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny.

67

31 Sierpień 2019
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny.

62

31 Sierpień 2019
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2007 r.